• برای انجام امور مالی و محاسباتی خود میتوانید به باتیس اعتماد کنید!
  • ایمیل درinfo@nbp-batis.ir
  • دفتر کارشنبه - پنج شنبه : 8.00 تا 22.00

خدمات

کارشناسان با تجربه ما با تکیه بر علم و تجربه حسابرسان خود آماده ارائه هر ...

کلیه امور حسابرسی

مشاوره مالیاتی رایگان آن هم با پاسخگویی متخصصان این حوزه از موارد بسیار نادر می ...

مشاوره

بر اساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت ...

ثبت دفاتر قانونی