• برای انجام امور مالی و محاسباتی خود میتوانید به باتیس اعتماد کنید!
  • ایمیل درinfo@nbp-batis.ir
  • دفتر کارشنبه - پنج شنبه : 8.00 تا 22.00

نظرات مشتریان

این موسسه خدمات مالی رو برای شرکت ما انجام میدهند کارشناسان اعزامی این موسسه توانستند سیستم حسابداری و مالی کاملا استاندارد رو برای مجموعه ما راه اندازی کنند ...

سعید عسگری

اراک
بعد از انجام امور مالیاتی شرکت توسط این موسسه پیشرفت قابل ملاحظه ای در سیستم مالی شرکت به وجود آمده از نظر تکمیل اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده ...

امیر مهدی مستفوی

تفرش
این موسسه خدمات مالی رو برای شرکت ما انجام میدهند کارشناسان اعزامی این موسسه توانستند سیستم حسابداری و مالی کاملا استاندارد رو برای مجموعه ما راه اندازی کنند ...

علی مجد

تهران
این موسسه توانست مشکلات پیش آمده برای این شرکت در زمینه مالیاتی عملکرد را برطرف کند و اشتباهات داخلی شرکت که منجر به ایجاد هزینه ها و جرایم ...

بهرام محمدی

اراک